Obiekt

Tytuł: Application of model methods in designing and modernization of built-up areas = Zastosowanie metod modelowych w projektowaniu i modernizacji obszarów zabudowanych

Autor:

Gnatowska, Renata

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 9 (2012)

Streszczenie:

Procesy planowana przestrzennego i modernizacji terenów zabudowanych wymagają kompleksowego połączenia zagadnień istotnych w tworzeniu zrównoważonych struktur urbanistycznych, m.in.: eko-budownictwa, klimatu wiatrowego (Aerodynamika Środowiska), zagospodarowania terenów. ; Eksperymentalne badania modelowe w tunelach aerodynamicznych były przez długi czas dominującym narzędziem stosowanym w celu scharakteryzowania przepływu wiatru w warstwie przyziemnej. ; Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologicznemu coraz powszechniej stosowane są numeryczne metody symulacji przepływu wiatru w obszarach zabudowanych. Przedmiotem prezentowanych badań jest fragment obszaru zabudowanego składający się z układu tandem dwóch modeli budynków o różnych wysokościach charakteryzujący się występowaniem efektu ?down-wash?.

Abstract:

Processes of spatial planning and modernization of built-up areas require a complex combination of issues important for the development of sustainable urban structures, such as: ecological constructure, wind climate (Environmental Aerodynamics), land development. ; The presented analyses refer to numerical (CFD) and experimental (in a tunnel) methods of modelling the air flow in a space between buildings. The subject of the research is a part of a built-up area consisting of a tandem of two buildings of different heights and exhibiting the ?down-wash? effect.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczma, Mieczysław - red.

Format:

application/pdf

Strony:

41-50

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji