Object

Title: Revitalisation issues of settlements built in 1946-1974 in terms of social and demographic changes = Problemy rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z lat 1946-1974 w aspekcie zmian społecznych i demograficznych

Creator:

Czarnecki, Jakub

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Abstract_pl:

Artykuł dotyka problematyki możliwości kształtowania programów rewitalizacji osiedli i poszczególnych obiektów mieszkaniowych z lat 1946-1974 w oparciu o zrozumienie zmian społeczno demograficznych, jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie. ; W akapitach 3 i 4 opisano ogólnie czynniki społeczne i prawne, jakie miały wpływ na kształt rodziny i struktury mieszkaniowej powstałej w okresie lat 1946-1974. Akapit 5 poświęcony jest przewidywanym zmianom w funkcjonowaniu i wielkości rodzin -?gospodarstw domowych?, jakie są przewidywane w oparciu o prognozy GUS i zachodzące w ramach postępującej egalitaryzacji rodziny. ; Część szósta pokazuje silne i słabe strony zabudowy mieszkaniowej z lat 1946-1974 w relacji do nowych modeli rodziny. W ramach wniosków przedstawiono główne wytyczne, którymi powinno się kierować, w ramach formułowania działań rewitalizacyjnych, takich obiektów, dedykowanych dla powiększających się i specyficznych w swych potrzebach grup docelowych: osób starszych i aktywnych zawodowo bezdzietnych osób młodych.

Abstract:

The paper refers to the issues of forming the revitalisation programs of settlements in particular houses built in 1946-1974 in terms of the understanding of social ? demographic changes which have been taking place in a modern society. Paragraphs 3 and 4 contain the description of general social and legal factors which influenced the shape of a family and the residential structure built in 1946-1974. ; Paragraph 5 is devoted to the predicted changes in the family sizes and the functions predicted by GUS (Central Statistical Office) which are taking place in light of progressive egalitarian relations in a family. The sixth part shows strong and weak points of residential buildings which were built in 1946-1974 in relation to the new family models. ; The conclusions include main directives, which should be followed, when the revitalisation activities of such objects are formulated, dedicated mainly to the increasing target groups with specific needs: elderly people and childless, economically active young people.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47254

Pages:

19-29

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information