Object

Title: Algorithm of revitalization programme design for housing estates = Propozycja algorytmu programu rewitalizacji dla osiedli mieszkaniowych

Creator:

Ostańska, Anna

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Abstract_pl:

Problemy demograficzne, zużycie moralne eksploatowanych budynków i niestabilna gospodarka, a także niezrozumienie mechanizmu powstawania obszarów rewitalizacji skutkują realizacją działań, które dziś są niewystarczające. W artykule przedstawiono propozycję i zastosowanie algorytmu programu rewitalizacji dla osiedli mieszkaniowych. Pokazano też efekty prowadzonych cyklicznie (od 10 lat) trójaspektowych badań diagnostycznych w korelacji z koncepcją zarządzania osiedlem.

Abstract:

Demographic problems, obsolescence of existing buildings, unstable economy, as well as misunderstanding of the mechanism that turn city quarters into areas in need for intervention result in the implementation of improvement measures that prove inadequate. The paper puts forward an algorithm of revitalization program for housing developments and presents its implementation . It also showed the effects of periodically run (10 years) three-way diagnostic tests in correlation with the concept of settlement management.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47426

DOI:

10.1515/ceer-2015-0041

Pages:

107-114

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information