Object

Title: Workers' housing estates in postindustrial cities - modernization or revitalization? = Osiedla robotnicze w miastach postindustrialnych - modernizacja czy rewitalizacja?

Creator:

Gaweł, Dariusz

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Abstract_pl:

Artykuł jest przedstawieniem części badań nad fizjonomią miasta postindustrialnego w warunkach transformacji ekonomicznej w Polsce. Pole badawcze obejmuje ośrodki przemysłowe rozmieszczone na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, w województach świętokrzyskim i mazowieckim (Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Radom). ; Specyficzna struktura zabudowy miasta industrialnego oraz bezrobocie wśród mieszkańców będące wynikiem przekształceń własnościowych generują różne problemy rozwojowe. Zabudowa mieszkaniowa obok przemysłowej stanowiła podstawę funkcjonowania struktury ośrodka przemysłowego. Powstające żywiołowo osiedla i kolonie robotnicze na początku XX w. były zapleczem dla szybko rozwijających się miast przemysłowych. Ich czytelny układ urbanistyczny i potencjał kulturowy jaki posiadają predysponują je do opracowania niezbędnych programów naprawczych. ; Stąd artykuł jest z jednej strony zwróceniem uwagi na tę formę osadnictwa, a z drugiej charakterystyką działań gminnych w zakresie modernizacji i rewitalizacji takich terenów. Jednak problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacyjnych często traktowana jest marginalnie, zarówno z punktu widzenia działań inwestycyjnych jak i finansowania ze środków publicznych, a działania modernizacyjne prowadzone są punktowo i dotyczą zazwyczaj tylko pojedynczych budynków.

Abstract:

The article presents a part of the results on the physiognomy of a postindustrial city under conditions of economic transformation in Poland. The study area encompasses industrial centers located in the region of the Central Industrial District (Centralny Okręg Przemysłowy - COP) in the Świętokrzystkie and Mazowieckie voivodeships (districts). The specific urban structure of the industrial city and unemployment among its inhabitants resulting from ownership transformations generate various problems. ; The workers' neighborhoods and colonies, which sprouted up so quickly at the beginning of the XX century, were a supply base for the rapidly developing industrial centers. Their clear urban structure and cultural potential they possess predispose them to developing necessary repair programs. Thus, the article draws attention to this form of settlement on the one hand, and on the other characterizes the activities assumed by gminas (municipalities) in the scope of modernizing and revitalizing these areas.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47420

DOI:

10.1515/ceer-2015-0035

Pages:

45-53

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information