Object structure

Creator:

Runkiewicz, Leonard ; Sieczkowski, Jan

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Monitoring and strengthening of existing facilities in the neighbourhood of in-fill building = Monitorowanie i wzmacnianie obiektów istniejących w sąsiedztwie budowy plombowej

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

budynki ; głębokie wykopy ; budownictwo plombowe ; monitorowanie obiektów ; wzmacnianie obiektów ; buildings ; deep excavations ; infill building ; monitoring ; strengthenings

Abstract_pl:

W artykule (referacie) przedstawione zostały problemy: techniczne realizacji budownictwa plombowego i ich wpływu na stare sąsiadujące budynki, analizy zagrożeń, awarii i katastrof starych tradycyjnych obiektów budownictwa, zasady monitoringu stanu technicznego istniejącej starej zabudowy, osiadań podłoża i ich wpływu na sąsiednie budynki, przykłady osiadań podłoża przy realizacji budynków plombowych na terenie Warszawy, przykłady wzmocnień istniejących w sąsiedztwie budynków murowanych zwykłych i zabytkowych.

Abstract:

This paper focuses on the following issues: technical issues regarding the construction of infill buildings and their influence on the old neighbouring buildings, analysis of the dangers, damages and catastrophes of old traditional buildings, rules regarding monitoring of the technical conditions of existing old buildings, settlements of the ground and their influence on the neighbouring buildings, examples of the ground settlements observed during construction of infill buildings in Warsaw, examples of strengthenings realized near brick buildings and listed buildings.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0043

Pages:

121-132

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego