Object

Title: Not in-service railway arched bridges and their future = Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Abstract_pl:

Na przełomie XIX i XX wieku na terenie dzisiejszej Polski zachodniej i północnej bardzo intensywnie rozwijana była infrastruktura kolejowa. W efekcie tych działań powstała sieć dróg żelaznych o dużym zagęszczeniu. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia wiele z tych linii było stopniowo zamykanych. Na skutek tych przemian wiele linii oraz obiektów z nimi związanych, w tym obiekty mostowe, zostały pozostawione niekorzystnemu działaniu czasu. ; Przykładem takich wyłączonych z eksploatacji obiektów są mosty i wiadukty położone w okolicy miejscowości Nojewo. Wspomniane obiekty inżynierskie to ceglane konstrukcje sklepione znajdujące się w ciągu linii kolejowej nr 368 łączącej Szamotuły i Międzychód. W artykule zaprezentowano problem rewitalizacji nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie obiektów w miejscowości Nojewo w województwie wielkopolskim. Opisano podstawowe parametry techniczne mostów oraz ich uszkodzenia. Przedstawiono propozycje zagospodarowania obiektów.

Abstract:

At the turn of the 19th and 20th century, on the areas of nowadays northern and western Poland, the railway infrastructure was developing rapidly. In the late 80?s of the previous century many of the railway lines, together with the whole infrastructure including bridges, were being closed down. The example of such practices can be the brick bridge located near Nojewo, Voivodeship wielkopolskie. This article presents the technical parameters of these bridges and their damages as well as ideas for the future development of the railway facilities.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47406

DOI:

10.1515/ceer-2015-0021

Pages:

51-60

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information