Object

Title: Applying active thermography in the non-destructive investigation of historical objects = Zastosowanie termowizji aktywnej do badań nieniszczących obiektów zabytkowych

Creator:

Nowak, Henryk ; Noszczyk, Paweł

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Abstract_pl:

Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych w obiektach zabytkowych. Opisane zostały potencjalne możliwości stosowania badań, takie jak: lokalizacja rodzaju zbrojenia w elementach żelbetowych, detekcja pustek powietrznych i przemurowań w przegrodach, określanie rodzaju struktury materiałowej zabytkowej przegrody lub identyfikacja ukrytych pod warstwą tynku lub farby malowideł ściennych. ; W pracy opisano przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. W badanych modelach przegród, wewnętrzne wtrącenia materiałowe zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą kontrastów temperaturowych (absolutny i standardowy) oraz zinterptretowano otrzymane termogramy. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. W artykule potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji przypowierzchniowych wtrąceń materiałowych.

Abstract:

The paper pertains to the problem of historic building envelope investigation with the use of active thermography. Mainly emphasized is its application in the detection of different material inclusions in historic walls. Examples of active thermography in the reflective mode application and a description of the experimental investigation has been shown on a wall model with the inclusion of materials with significantly different thermal conductivity and heat capacity, i.e. styrofoam, steel and granite. ; Thermograms received for every kind of envelope are compared and analyzed. Finally, the summary and conclusion is shown along with the prospects of development and practical application of this kind of investigation in historic construction.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47411

DOI:

10.1515/ceer-2015-0026

Pages:

105-115

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information