Obiekt

Tytuł: Determination of moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise = Wyznaczenie współczynnika przenoszenia wilgoci w materiałach budowlanych na podstawie danych o kinetyce jednokierunkowego podciągania kapilarnego

Autor:

Alsabry, Abdrahman

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 5 (2010)

Streszczenie:

Zjawiska transportu wilgoci zachodzące w porowatych materiałach budowlanych składają się na bardzo skomplikowany proces, gdyż oprócz przepływów molekularnych może występować w ich porach również dyfuzja powierzchniowa, transport kapilarny i inne rodzaje transportu. Równocześnie mogą zachodzić procesy sorpcji lub desorpcji, przemiany fazowe, w warunkach nierównowagi cieplnej zjawiska termodyfuzji. ; To, czy i z jaką intensywnością będą się ujawniać poszczególne zjawiska, zależy od struktury porowatości danego materiału i jego właściwości cieplno-wilgotnościowych. Materiały budowlane w większości mają budowę kapilarno-porowatą, umożliwiającą pochłanianie wody, która może wnikać w głąb materiału wypełniając całkowicie lub tylko częściowo jego pory. ; Przez stan wilgotnościowy przegród budowlanych rozumie się całokształt przebiegu procesów związanych z zawilgoceniem i wysychaniem materiałów w przegrodach budowlanych. W artykule zaproponowano przez autora oryginalny opis matematyczny i procedurę obliczeniową wyznaczenia współczynnika przenoszenia wilgoci w materiałach budowlanych na podstawie danych o kinetyce jednokierunkowego podciągania kapilarnego.

Abstract:

The article presents an original mathematical presentation and calculation procedure to determine a moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczma, Mieczysław - red.

Format:

application/pdf

Strony:

313-318

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji