Object

Title: Modelling of thin periodic plates subjected to large deflections = Modelowanie cienkich płyt periodycznych o dużych ugięciach

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Abstract_pl:

W pracy rozpatrywane są cienkie, liniowo-sprężyste płyty o budowie periodycznej w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny środkowej. Zagadnienia statyki i dynamiki tego rodzaju płyt w zakresie dużych ugięć opisane są układem równań różniczkowych nieliniowych o silnie oscylujących, periodycznych, nieciągłych współczynnikach (por. książka pod red. Woźniaka i in. [3]). ; W celu otrzymania równań o stałych współczynnikach zastosowano tu technikę tolerancyjnego uśredniania, omówioną w książce pod red. Woźniaka, Michalaka i Jędrysiaka [5]. Zaproponowano nieliniowy model tolerancyjny, opisujący nieliniowo-geometryczne zagadnienia cienkich płyt periodycznych. Model ten zastosowano do wyznaczenia ugięć dla danego obciążenia, a otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w ramach liniowego modelu tolerancyjnego.

Abstract:

The objects under consideration are thin linear-elastic plates with periodic structure in planes parallel to the plate midplane, subjected to large (of the order of plate thickness) deflections. The main aim is to propose a mathematical model describing geometrically nonlinear problems of such plates, which is based on the tolerance averaging technique, cf. Woźniak et al. [3]. Results calculated for a special static problem by the tolerance model are compared with results obtained within the known tolerance linear model of thin plates.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47168

Pages:

133-148

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information