Object

Title: FEM modeling of rebar corrosion - numerical verification of experimental research = Modelowanie MES korozji zbrojenia - weryfikacja numeryczna badań doświadczalnych

Creator:

Krykowski, Tomasz

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zastosowanie modelu bazującego na teorii ośrodków wieloskładnikowych i MES do wyznaczania czasu odspojenia otuliny betonowej. Wyniki analiz komputerowych porównano z wynikami eksperymentalnymi otrzymanymi w pracy. Dla potrzeb analizy komputerowej wykonano model przestrzenny konstrukcji. ; Zagadnienie analizowano programem do obliczania konstrukcji w zakresie sprężystoplastycznym z dystorsjami mechanicznymi. Algorytm zaimplementowany w programie był modyfikowany stosownie do założeń teoretycznych modelu degradacji otuliny. Jako wynik analizy otrzymano czas pękania otuliny [...]. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono dobrą korelację wyników teoretycznych z wynikami eksperymentalnymi.

Abstract:

The paper presents the experimental verification of concrete cover splitting time theory based on the multicomponent media approach and FEM. The results of computer analysis are compared with the experiment presented in the work of Youping Liu. The solid model of the structure analyzed in the paper has been made. The problem has been analyzed by using the program for the elastic plastic analysis with distortions by using FEM.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47172

Pages:

205-218

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information