Object

Title: Network flow model for microfiltration = Model sieciowy mikrofiltracji

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Abstract_pl:

Mikroukłady filtrujące charakteryzują się dwuwymiarową regularną siecią kanałów. Praca dotyczy wpływu symetrii sieci na wydajność filtrów i ich odporność na zatykanie. Układ filtrujący jest modelowany za pomocą sieci wzajemnie połączonych kanałów, których średnice są dyskretnymi zmiennymi losowymi o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa. ; Średnice kanałów są tak dobrane, że płyn i filtrowane cząstki przepływają swobodnie przez kanały szerokie (S), zaś w kanałach wąskich (W) cząstki są zatrzymywane. Ruch cząstki trwa do momentu jej zatrzymania w jednym z kanałów lub do momentu opuszczenia filtru. Cząstki są wprowadzane do układu do czasu jego zablokowania. Analizowano sieci kanałów o symetriach reprezentatywnych dla dwuwymiarowych filtrów o strukturach kanałów odpowiadających regularnym i półregularnym podziałom płaszczyzny. ; Z otrzymanych histogramów czasu blokowania filtru wynika, że dla każdej struktury sieci kanałów wartość oczekiwana czasu blokady ma rozbieżność typu tangens, gdy frakcja kanałów S staje się bliska progowi perkolacji wiązań danej sieci. Statystycznie zbiór kanałów S zaczyna umożliwiać komunikację między wejściem i wyjściem z układu i układ traci własności filtrujące.

Abstract:

The flow of particles suspended in fluids and transported through different geometries is a process with numerous applications. Realistic filters have randomly-interconnected channel space with complex flow path. However, in micro-fluidic systems, channel space may resemble two-dimensional (2D) tessellation. Here we adopt the network flow concept to analyze 2D micro-filters and study the filter efficiency and the clogging time.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47141

Pages:

53-62

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information