Object

Title: Postawy prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym = Pro-health attitudes in preschool children

Creator:

Zajdel, Krzysztof

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Abstract_pl:

Jak można dostrzec w artykule, postawy prozdrowotne są cenione u obu badanych grup, to znaczy rodziców dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych. Niemniej w niektórych aspektach wychowania dziecka - ich poglądy się różnią. Wydawać by się mogło zatem, iż instytucja przedszkola wyrówna te poglądy i rodzice dostrzegą, że bez względu na to, do jakiego przedszkola uczęszcza ich dziecko, to jednak można zauważyć u niego wzrost świadomości działań prozdrowotnych. ; Niestety nie do końca tak jest. Na pewno część odpowiedzialności ponosi tutaj rodzic, ale i sama placówka nie jest bez winy. Edukacja prozdrowotna to nie tylko działanie z dziećmi, ale także z rodzicem, nawet jeżeli jest on świadomy konsekwencji zachowań nie do końca prozdrowotnych. Takie przesłanie powinno być też dedykowane dziadkom czy innym członkom rodziny, gdyż zdarza się, że dziecko spędza z nimi dużo czasu.

Abstract:

As can be seen in article, pro-health attitudes are noted in both groups, that is, parents of children with public and private kindergartens. However, in some aspects of education dziecka- their views are different. It would seem, therefore, that the institution kindergarten align these views and parents recognize that no matter what kindergarten to attend their child, it may be seen in its increasing awareness of health-related activities. ; Unfortunately, not quite so. Certainly bears some of the blame here for the parent, but the institution itself is not blameless. Health education is not only the action with children, but also a parent, even if he is aware of the consequences are not entirely healthy. This message should also be dedicated to grandparents or other family members, because it happens that a child spends a lot of time with them.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69894

Pages:

151-166

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 15, 2023

In our library since:

Feb 15, 2023

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/77911

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information