Object structure

Creator:

Puhacz, Daria

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Trudności wychowawcze w edukacji przedszkolnej. Zarys problematyki = Behavioural difficulties in pre-school education. Outline of the problem

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

trudności wychowawcze ; edukacja przedszkolna ; metoda aktywna ; kompetencje nauczyciela ; behavioural difficulties ; pre-school education ; active method ; competence of teacher

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy problemu występowania w edukacji przedszkolnej trudności wychowawczych. Przedstawia teoretyczne podstawy zagadnienia przedstawiając ich przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania oraz nauczycielskie kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania. Prezentuje wyniki badań dotyczące opinii nauczycieli na temat trudności wychowawczych, sposób radzenia sobie z nimi i metod wykorzystywanych w pracy wychowawczej.

Abstract:

Article is about problem of pre-school behavioural difficulties. It shows theoretical basic on behavioural difficulties, their causes, effects and ways of prevention and competence of teachers necessary for working with chilren manifesting behavioural disorders. Presenting research results regarding teachers opinion about behavioural dificullties, ways to deal with them and methods used for educational work.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

167-180

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego