Object structure

Creator:

Wrotniewska, Małgorzata

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Przedszkole - ważny etap w życiu dziecka = Pro-health attitudes in preschool children

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

przedszkole ; nauczyciele ; kompetencje ; innowacje ; kindergarten ; teacher ; competences ; innovation

Abstract_pl:

Artykuł składa się z dwóch części poświęconych ważnym zagadnieniom dotyczącym wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Zwraca uwagę na znaczenie kompetencji nauczyciela w procesie edukacyjnym, zadaje pytanie o znaczenie pojęć: "wizja", "powołanie" w kontekście zawodu nauczyciela przedszkola. Pokazuje wpływ procesu adaptacji do prawidłowego, bezpiecznego - emocjonalnie i fizycznie - funkcjonowania młodego człowieka w placówce, jaką jest przedszkole, a później w życiu szkolnym. ; Zwraca uwagę na prawidłowe podejście do znaczenia zawodu nauczyciela przedszkola z perspektywy doświadczenia. Przypomina, że w procesie edukacji, obok kadry pedagogicznej, ważnym ogniwem są rodzice, z którymi prawidłowo budowane relacje, dają wielką szansę na osiągnięcie przez dziecko sukcesu, jakim jest dojrzałość szkolna. ; Przedstawiony jest autorski program, który jako dobra praktyka, propagowana i konsekwentnie realizowana jest od ponad 10 lat na terenie Miejskiego Przedszkola nr 27 "Okrąglaczek" w Jeleniej Górze. Program sprawdza się i przynosi wymierne efekty dla dzieci, ich przyszłości i teraźniejszości oraz budowania pozytywnego wizerunku edukacji przedszkolnej.

Abstract:

The article is consisted of two essental issues that deal with upbringing youngsters at a preschool stage. The article plays close attention to how important role is to be a preschool teacher at the beginning of educational process. It brings to minds of us a question of definition and meaning of a word: "vision" and common lave to be preechool teacher. It shows the meaning of an adaptation case of correct and normal - emotional and physical functioning the youngsters in an preschool institution an in further live. ; It shows how important and essential is a correct attitude to teacher`s profession. I would like to remind that in a whole educational process besides teachers staff play parents. Parents are responsible for building a normal and correct relations that give a child a huge chance to achieve the goal that is a preschool maturity. ; Presented authorial works of our Urban Preeschool No 27 "Okrąglaczek" in Jelenia Góra is consequently fulfilled as a good practise for over 10 years. The our authorial works bring measurable and rational benefits for youngsters now and in theirs future life?s. The programme also helps to build positive vision of educational process at the preschool area.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

181-200

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego