Object

Title: Zarys dziejów powojennej administracji Ziemi Lubuskiej na przykładzie powiatu słubickiego = The historical outline of post-war administration of Lubusz Land on the example of the poviat of Słubice

Creator:

Utracki, Damian

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Abstract_pl:

Prezentowany artykuł przedstawia powojenne przemiany ustrojowe na Ziemi Lubuskiej. Zawiera informacje od 1945 roku (zalążków tworzenia administracji w końcowej fazie II wojny światowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych) do niedawnej reformy administracyjnej całego kraju z 1999 roku, na bazie której powstało 16 nowych województw, w tym województwo lubuskie. ; Za przykład przyjęto powojenną historię powiatu słubickiego, w którym z pewnością można dostrzec złożoność problematyki Ziem Odzyskanych (afiliacja administracyjna, zarządzanie i tym podobne).Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie Ziemi Lubuskiej jako składnika tzw. Ziem Odzyskanych w obliczu powojennego procesu transformacji polskości oraz powstania i ewolucji administracji tych ziem. Nadrzędnym celem jest ukazanie złożoności problemów i specyfiki powojennych dziejów powiatu słubickiego.

Abstract:

The article which I have suggested depicts post-war transformations of administrative system on Lubusz Land. It contains information from 1945 (directly from the germ of creating administration in the final stage of the Second World War on the so called Regained Territories) to the recent administrative reform of the whole country from 1999, on the strength of which 16 new voivodeships were established, including Lubusz Voivodeship. The entirety of the subject matter has been expressed pursuant to, or rather on the example of post-war history of the poviat of Słubice where one may definitely notice the complexity of issues of Regained Territories (administrative afliliation, management, and the like). ; The basic purpose of this article is to present Lubusz Land as a component of the so called Regained Territories in the face of post-war process of the transformation of Polishness as well as creation and evolution of administration of these lands. The overriding aim, however, is to show the complexity of problems and specification of the post-war poviat of Słubice and administrative changes which it overcame due to numerous domestic reforms. Thus, the presentation of the topical subject is seen through the prism of history of this poviat. Administrative transformations chich have been outlined above are shown "step by step" in accordance with the successive reforms of the Polish country.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58365

Pages:

167-181

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

This page uses 'cookies'. More information