Object

Title: Z dziejów profesjonalizacji. Seminaria nauczycielskie w Prusach Południowych (1793-1806) i seminarium Sulechowskie = From the times of professionalisation. Teaching colleges in South Prussia (1793-1806) and the college in Sulechow

Creator:

Łukasiewicz, Dariusz

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Abstract_pl:

Seminaria nauczycielskie jako takie nie były odkryciem oświecenia. Postawiło ono natomiast znacznie istotniejszą tezę, że przygotowanie zawodowe powinni mieć nie tylko nauczyciele szkół średnich, ale także pedagogowie w szkołach elementarnych i miejskich. Natomiast samo pojęcie seminarium nauczycielskiego funkcjonowało już wśród Jezuitów od XVI w. ; O seminariach nauczycielskich dla Prus Południowych mówiło się w pruskiej korespondencji urzędniczej już od 1793 r. W 1794 r. Departament Południowopruski odsuwał reformę szkolnictwa miejskiego do czasu organizacji seminariów nauczycielskich. O seminariach nauczycielskich wspominał reskrypt z 12 kwietnia 1799 r. Mówiło się w nim, że w każdym departamencie powstać powinno jedno seminarium nauczycielskie. ; Po raz pierwszy propozycję lokalizacji seminarzystów południowopruskich w Sulechowie przedstawił absolwent tamtejszego seminarium, radca Karl Friedrich Fischer. Dowodził, że tańsze od zakładania nowego seminarium w polskiej prowincji byłoby skierowanie kandydatów na nauczycieli z Prus Południowych do któregoś z seminariów w starych prowincjach pruskich, a ułatwiłoby im to również szybkie opanowanie języka niemieckiego. ; Najlepsze byłoby do tego celu leżące przy granicy południowopruskiej, kierowane przez radcę konsystorza Gotthilfa Samuela Steinbarta i inspektora Karla Lobacha seminarium nauczycielskie w Sulechowie w Nowej Marchii, wykładające nie tylko wszystkie potrzebne nauczycielom przedmioty, ale prowadzące również kurs języka polskiego.

Abstract:

The process of professionalisation consisted in involving another occupations by school preparation. It concerned also the teaching profession. Some teachers had university preparation in the Middle Ages and from the 16th century Jesuits teaching colleges were present. However, the overwhelming majority of teachers in lower schools did not have professional preparation. A greater impact on changes in this range was pul in the Enlightenment period and the process was more advanced in Prussia than in the Republic of Poland. ; The article is devoted to teaching colleges in the Prussian province called South Prussia, so the Polish territories seized by Prussia in the second and partly in the third partition of Poland. Pursuant to sources from the Polish Central Archives of Historical Records in Warsaw the author analyses the activity of the college in Sulechów in the New March which had been preparing teachers for South Prussia since 1810. In South Prussia there were colleges in Poznań and Łowicz and their activity bas been studied. In the times of the Duchy of Warsaw colleges in Poznań and Łowicz continued their function. The article also contains the characteristics of activity of the prominent educational reformer and author of teaching colleges, Józef Jeziorowski.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58358

Pages:

35-56

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information