Object structure

Creator:

Kuczer, Jarosław

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Rola "motywów"i "zasług" w procedurze prawnej uzyskania tytułu arystokratycznego na Śląsku w nowej polityce Habsburgów po 1629 r. = The role of motives and merits in the legal procedure of gaining the aristocratic title in Silesia in the new policy of the Habsburgs after 1629

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Subject and Keywords:

Śląsk - historia - 17 w. ; Habsburgowie - historia - 17 w. ; arystokracja

Abstract_pl:

Uzyskanie podniesienia-nadania tytułu arystokratycznego po 1629 r. na Śląsku było ściśle związane z równoległym podniesieniem do rangi szlachty wyższej Czech ("Bohmischer Herrenstand") lub Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ("Reichs-Herrenstand"). Z wydaniem Odnowionego Porządku Ziemskiego ("Verneuertes Landesordnung") w 1627 r. (dla Śląska w 1629 r.) rozpoczęła się epoka zmian jakościowych i ilościowych w odniesieniu do tytułów szlacheckich nadawanych Ślązakom. ; Motywy i zasługi, dla których nadawano tytuł, były integralną częścią najważniejszego procesu decyzyjnego. Stanowiły one podstawę do uzyskania podniesienia stanowego i dlatego, obok ostatecznego "Votum" cesarskiego, były sercem dokumentu. Znajdowały się one czasem już na początku akt, w miejscu supliki, czyli w prośbie zainteresowanego. ; W niej to więc powinny się znaleźć opis tzw. motywów ("Motiven"), powody i okoliczności, dla których podniesienie miałoby być dokonane. Takimi okolicznościami miały być wszelkie zasługi ("Merita") oddane domowi cesarskiemu, całości monarchii lub "kraju" (prowincji) należącego do Habsburgów.

Abstract:

In order to obtain the title of a baron, count or duke, the applicant called the supplicant was obliged to present his request and proper, "enough" justification for the application. The justification usually contained the detailed genealogical lineage but, above all, merits - both of the family and one`s own. ; They were called by the office motives ("Motiven") or merits ("Merita"). With regard to the role which they were supposed to play, they were considered as synonyms. For the emperor they were motives which he was guided while awarding the title. For a nobleman they were arguments, services or their registry due to which he was able to apply for the title.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-33

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II