Object structure

Creator:

Cincio, Arkadiusz

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Wystawy historyczne realizowane przez zielonogórskie muzeum w latach 1960-1989 = Historical exhibitions realised by the Museum of Zielona Góra, 1960-1989

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Subject and Keywords:

Muzeum Ziemi Lubuskiej ; wystawa ; historia ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działalności wystawienniczej zielonogórskiego muzeum w zakresie ekspozycji historycznych w latach 1960-1989. Pojęcie wystawy historycznej nie jest jednoznaczne. Najogólniej można przyjąć, że wystawy historyczne przekazują wiedzę o dziejach ludzkości na podstawie zabytków i materiałów poglądowych. ; W niniejszym tekście jedynie w niewielkim stopniu będą opisane wystawy archeologiczne, które także stanowią relację o przeszłości ludzkości; jednak opierają się na odrębnej dla tej nauki metodologii i charakterystycznym dla tej dziedziny materiale zabytkowym. Wielu trudności przysparza zaszeregowanie wystaw do określonej kategorii. Kryteria podziału na wystawy historyczne, sztuki dawnej, sztuki współczesnej itd. są więc nieostre i mogą budzić kontrowersje.

Abstract:

The article shows the exhibition of District Museum in Zielona Góra in the range of displays chich introduce and popularise regional history, the history of Poland and general history from 1960-1989. On the one hand, this period is defined by the beginning of a regular exhibition activity in the present headquarters, but on the other hand it is specified by the start of system transformations. ; In the above mentioned period Historical Department of the museum only between 1974 and 1976 exposed its collections at the permanent exhibition. The exhibition of Winiarski Department between 1960-1989 introduced a certain part of the regional history. The assessment of exhibition in a range of popularisation of historical issues realised by the successive directors of the institution is simplified by the analysis of temporary displays in the headquarters and outside.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

183-198

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II