Object

Title: Komunistyczne represje wobec ks. Paula Sauera (1892-1946) w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu = Communist repressions against priest Paul Sauer (1892-1946) in the light of documents of the Institute of National Remembrance in Wrocław

Creator:

Krzyżanowski, Sławomir

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Abstract_pl:

Porozumienia konferencji pokojowych, odbywających się w czasie II wojny światowej, nie pozostały bez wpływu na ukształtowanie granic terytorium państwa polskiego, a także na losy poszczególnych ludzi pochodzenia polskiego i niemieckiego. Jedną z konsekwencji ustanowienia nowych granic były masowe przesiedlenia ludności polskiej ze wschodu i wysiedlenie ludności niemieckiej z ziem zachodnich. ; Artykuł przedstawia losy ostatniego niemieckiego proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja biskupa w Bolesławcu - ks. Paula Sauera, który został oskarżony przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego o przynależność do niemieckiej organizacji podziemnej Freies Deutschland (Wolne Niemcy). Oskarżenie stało się przyczyną jego aresztowania i, w wyniku stosowania okrutnych metod śledczych, śmierci. Przypadek księdza Paula Sauera jest typowym przykładem eliminowania ludności pochodzenia niemieckiego. ; Artykuł został napisany zgodnie z zebranymi oraz zachowanymi dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Abstract:

The resolutions of the peace conferences crowned thc time of the Second World War, were not without an influence on the territorial shape of the Polish country and also on individual fate of people of both Polish and German origin. One of the consequences of establishing new borders was mass relocation of the Polish population from the East and displacement of the German population from the Western territories. ; The article shows the fate of the last German parish priest of the parish In Bolesławiec dedicated to the Assumption of Virgin Mary and St Nicholas bishop - priest Paul Sauer who was accused of belonging to the German underground organisation Freies Deutschland (Free Germany) by the Ministry of Public Security. The accusation became the reason for his arrest and applying cruel investigative methods with the purpose of pleading the accused guilty of charges which were put forward and as a result of the above, death. ; The case of priest Paul Sauer is a typical example of the methods applied and tools, due to which the Ministry of Public Sccurity eliminatek the population of German origin effectively. The artide has been written pursuant to the collected and preserved documents of the archive department of the Institute of Nationał Remembrance In Wrocław - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58360

Pages:

75-93

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information