Obiekt

Tytuł: Rheological redistribution of stresses in multi-layered beams = Reologiczna redystrybucja naprężeń w belkach wielowarstwowych

Autor:

Socha, Tomasz

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 5 (2010)

Streszczenie:

W referacie przedstawiono problemy reologii konstrukcji wielowarstwowych na przykładzie belek drewnianych wzmacnianych wklejonymi prętami kompozytowymi (trzy warstwy: drewno, spoina klejowa o dużej grubości, pręt kompozytowy). Zaprezentowano teoretyczny model pracy tego typu belki zbudowany w oparciu o równania ośrodków liniowo lepkosprężystych, hipotezę płaskich przekrojów oraz założenie idealnego zespolenia elementów składowych. ; Wykorzystując rachunek operatorowy wyprowadzono równania ugięć i naprężeń. W celu weryfikacji modelu teoretycznego przeprowadzono badania doświadczalne na belkach w skali naturalnej, litych i wzmocnionych. Wykonane obliczenia wykazały dobrą zgodność modelu teoretycznego z danymi doświadczalnymi. Stwierdzono istotną redystrybucję naprężeń w obrębie przekroju poprzecznego.

Abstract:

The paper concerns problems of rheology in wooden structures reinforced with polyester-glass composite bars glued to them by means of epoxy resin. A theoretical model of the behaviour of a multi-layered beam is presented. The component materials of this beam are described with equations for linear viscoelastic media (five- and sixparameter rheological models). ; The Bernoulli's plane sections hypothesis has been assumed and this assumption includes the statement that the particular layers are perfectly composed with no allowances for creep. Equations for stresses have been derived. To verify the elaborated theoretical model, a program of experimental tests has been prepared. The performed calculations have revealedthat the theoretical model is consistent with the experimental data. The redistribution of stresses occurs in the beam, also when global loads are constant in time.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczma, Mieczysław - red.

Format:

application/pdf

Strony:

219-233

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji