Object

Title: Działacze chłopscy wobec kolektywizacji wsi zielonogórskiej w latach 1948-1956 = Peasant activists' involvement in the collectivisation in Zielona Góra country in 1948-1956

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 11

Abstract_pl:

Wraz z zniesieniem niezależnego ruchu chłopskiego partia komunistyczna zmusiła chłopskich działaczy do realizacji polityki rolnej. Jednym z jego filarów było tworzenie kołchozów. Ta kolektywizacja miała uzależnić ekonomicznie niezależnych rolników od Polskiej Partii Robotniczej (PPR) - od grudnia 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Stąd dążenie władz Zjednoczonego Ruchu Chłopskiego (PSL) do kolektywizacji kraju. ; W końcu udało im się ?zachęcić? około 40% członków partii do udziału w kolektywizacji. Iluzoryczny sukces, ponieważ - w obliczu wydarzeń z października 1956 r., które doprowadziły do osłabienia pozycji PZPR w kraju - znaczna większość działaczy PSL złamała porozumienie z kolektywistami i wróciła do samodzielnego rolnictwa. Pod koniec 1957 r. w województwie zielonogórskim zaledwie 56 członków PSL zajmowało się rolnictwem zbiorowym.

Abstract:

Along with the abolition of the independent peasant movement, the communist party made the peasant activists implement its agricultural policy. One of its pillars was the creation of collective farms. The collectivisation was supposed to make independent farmers dependent economically on the Polish Workers' Party (PPR) - since December 1948, the Polish United Workers' Party (PZPR). Thence the United Peasant Movement's (PSL) authorities' drive to collectivise the country. ; In the end, they managed to "encourage" ca 40% of the party's members to participate in the collectivisation. An illusory success, since - in the face of the events of October 1956 that led to the weakening of PZPR's position in the country - a considerable majority of PSL activists broke ranks with the collectivists and returned to independent farming. In late 1957, in the province of Zielona Góra, as few as 56 PSL members were involved in collective farming.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57218

Pages:

125-135

Source:

Studia Zachodnie, tom 11

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information