Object structure

Creator:

Adamczak, Marcin

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

"Chronik der evangelisch-lutherischen kirche und gemeinde zu Wollstein von 1602 bis 1839" jako źródło badań nad protestantyzmem i regionem = "Chronik der evangelisch-lutherischen kirche und gemeinde zu Wollstein von 1602 bis 1839" as a source text for the study of protestantism in the region

Group publication title:

Studia Zachodnie, 11

Subject and Keywords:

luteranizm ; protestantyzm ; Wolsztyn (woj. wielkopolskie) ; kronika ; źródła historyczne ; 17-19 w.

Abstract_pl:

Artykuł opisuje XIX-wieczną kronikę napisaną przez Heinrcicha Gerlacha, pastora gminy ewangelickiej w Wolsztynie. Pierwsza część artykułu dotyczy okoliczności, w których napisano kronikę i jej historii. ; Druga część koncentruje się na relacjach ewangelicko-katolickich w okresie XVII - połowy XIX wieku. Opisuje stosunki między katolikami i sytuację ewangelików w miastach - na przykładzie Wolsztyna - pod kolejnymi rządami: Polski, Prus, Księstwa Warszawskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dodatkowo znajduje się lista wszystkich niemieckich pastorów Wolsztyna.

Abstract:

This paper describes a XIX-century chronicle written by Heinrcich Gerlach, pastor of an Evangelical commune in Wolsztyn. The first part of the paper deals with the circumstances in which the chronicle was written and its history. A general description of the contents is given. ; The second part focuses on the chronicle's treatment of the Evangelical-Catholic relations over the period of XVII - mid-XIX c. It describes the relations among the Catholics and the situation of the Evangelicals in towns - as exemplified by Wolsztyn - under the successive administrations of Poland, Sud-Preussen, Duchy of Warsaw, and Grand Duchy of Posen. Additionally, a list of all Wolsztyn's German pastors is included.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

43-55

Source:

Studia Zachodnie, tom 11

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II