Object

Title: Działalność nielegalnych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956 na terenie Żar = Illegal youth organisations in Żary in 1945-1956

Creator:

Bartkowiak, Przemysław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 11

Abstract_pl:

W latach 1945-1956 w środkowo-zachodniej Polsce - podobnie jak w innych częściach kraju - powstawały nielegalne organizacje młodzieżowe, których celem było stawianie oporu władzom komunistycznym. Był to rodzaj naturalnego mechanizmu obronnego uruchamianego przez rosnącą opresję państwa. Członkami ich w większości byli uczniowie szkół średnich, a także uczniowie ostatnich lat szkół podstawowych, szkół zawodowych, młodzież pracująca, a czasem studenci. ; Artykuł przedstawia ówczesne organizacje młodzieżowe Żar. Należy podkreślić, że opór młodzieży Żar nie objawił się w jakiś spektakularny sposób. Niemniej jednak wszystkie grupy były prześladowane przez władze komunistyczne - być może nawet bardziej niż organizacje złożone ze zwykłych żołnierzy - a ich członkowie otrzymali surowe wyroki.

Abstract:

Over the period of 1945-1956, in central-western Poland - as in other parts of the country - there were illegal youth organisations whose purpose was to show resistance to the communist authorities - a kind of natural defence mechanism put in motion by the growing oppressiveness of the state. They were mostly made up of secondary school students and also pupils in final years of primary schools, vocational schools students, working youth, and, occasionally, university students. ; This paper presents Żary's youth organisations of the time. It ought to be stressed that the resistance of Żary's youth did not manifest itself in a spectacular way - nor was it property organised. Nonetheless, they were all persecured by the communist authorities - perhaps even more so than the organisations made up of regular soldiers - and their members got severe sentences.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57216

Pages:

89-100

Source:

Studia Zachodnie, tom 11

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information