Obiekt

Tytuł: Wpływ zmiany wartości wskaźnika niezawodności ß wyznaczanego metodą form na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji = Impact of the changes in reliability index ß values calculated by the form method for assessment of the reliability class RC of the analyzed structures

Autor:

Kaliszuk, Joanna

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zagadnienie niezmienniczości wyników analizy niezawodności konstrukcji realizowanej metodą FORM za pomocą symulacji HMC. Problem zilustrowano na przykładzie analizy dźwigara stalo-wego, dla którego obliczono wartości wskaźnika niezawodności ß(g1) i ß(g2), odpowiednio dla dwóch tożsamych funkcji stanu granicznego g1 i g2. Pokazano jak otrzymane różnice wyników wpływają na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji.

Abstract:

The paper presents the problem of the invariance of structural reliability analysis results which have been obtained by applying the FORM method, realized by means of HMC simulation. The problem was illustrated by the example of a steel girder analysis for which reliability index values ß (g1) and ß (g2) for identical limit state functions g1 and g2, respectively, were calculated. The paper also illustrates how the differences in the results obtained affect the evaluation of the reliability class RC of the analyzed structure.

Opis:

zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Format:

application/pdf

Strony:

54-62

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji