Obiekt

Tytuł: Charakterystyka chemiczna wód powierzchniowych zlewni Potoku Dupniańskiego oraz Olzy w Beskidzie Śląskim = The characteristic of surface water of Potok Dupniański and Olza drainage area in Beskid Śląski

Autor:

Małek, Stanisław ; Gawęda, Tomasz

Data wydania:

2004

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Streszczenie:

Przedstawiona praca przedstawia różnice w wybranych właściwościach fizyko-chemicznych wód pomiędzy dopływem (Potok Dupniański - zlewnia zalesiona) a odbiornikiem (rzeką Olzą - zlewnia rolnicza i zurbanizowana). Jakość wód potoku poza okresami roztopowymi jest znacznie wyższa. Czynnikiem determinującym przynależność do poszczególnych klas czystości jest przeważnie odczyn ich wód. Wody odbiornika są gorszej jakości, o której decydują często zawartości nieorganicznych form azotu.

Abstract:

Presented paper contain difference in chosen physic-chemical water parameters between inflow (Potok Dupniański - forest catchment) and outflow (Olza river - agricultural and urban carchment). The stream water quality, beside the snow melting period is higher. The main and determining element for water classifies is their reaction. Waters from Olza river are of pure quality, which is the effect of the inorganic nitric form.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Format:

application/pdf

Strony:

257-264

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji