Obiekt

Tytuł: Wpływ jakości zastosowanego melafiru na stan jezdni autostrady = The influence of quality of applical melaphyre on the condition of highway surface

Autor:

Chrzan, Tadeusz

Data wydania:

2004

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Streszczenie:

Warstwę wierzchnią autostrady na odcinku Konin -Września wykonywano w okresie od lipca do listopada 2001 r. Po okresie zimowym, wiosną 2002 r. na jezdni zaobserwowano wyraźne ślady zruszczenia i zwietrzenia. W sierpniu 2002 r. stwierdzono, że liczba ziaren zwietrzałego grysu zwiększyła się, a niektóre ziarna utraciły swą zwartość i rozsypały się. ; W 2003 r. w miesiącach wrzesień - listopad z podanego wyżej powodu, który zagrażał bezpieczeństwu jazdy pojazdów wykonano remonty cząstkowe na wykonanej autostradzie w ilości l 600 m2. W referacie przedstawiono wykonaną zgodnie z Polskimi Normami analizę jakościową parametrów fizycznych i wytrzymałościowych grysów wykonanych ze złoża melafiru oraz ocenę ich wpływu na stan jezdni autostrady.

Abstract:

The motor-way was realized from 1.07.2001 until 31. l 1.2001 year between Konin and Września. After winter ,in the spring 2001 year on the surface motor-way was observed it exfoliated and degraded. In the August 2001 year number of granule crushed grawel to growed largerand some granule crushed gravel was disintegrated. For its, from l .09.2003 until 31.11.2003 year waas realized repair l 600 s.m. motor-way. In this paper described qualitative analysis properties of crushed gravel of melaphyre and them influence on the surface motor-way.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Format:

application/pdf

Strony:

67-72

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji