Object

Title: The cost analysis of corrosion protection solutions for steel components in terms of the object life cycle cost = Analiza kosztów rozwiązań zabezpieczenia antykorozyjnego na stalowych elementach barier mostowych w kontekście życia obiektu

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Abstract_pl:

Materiał stalowy cechuje się łatwością obróbki i niskim kosztem wytworzenia. Zasadniczą jego wadą jest jednak duża podatność na korozję, która jest szczególnie intensyfikowana przez warunki eksploatacji w obszarze pasa drogowego. W zależności od kategorii drogi oraz jej lokalnego położenia, środowiskowe i eksploatacyjne czynniki destrukcyjne mają różne nasilenie. ; W związku z powyższym wzrastają początkowe i eksploatacyjne koszty zastosowania tego materiału, związane z koniecznością wykonywania odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Powłokowe i metalizacyjne zabezpieczenia antykorozyjne także podlegają procesom destrukcji w czasie, co powoduje konieczność okresowego ich odnawiania, w celu zapewnienia właściwej ochrony nośnym elementom stalowym. ; W artykule prezentuje się analizy rachunku kosztu cyklu życia elementów bezpieczeństwa stosowanych na obiektach mostowych przy zastosowaniu różnych wariantów zabezpieczenia antykorozyjnego, narażeń korozyjnych i ich wpływu na koszty użytkowania i utrzymania elementów stalowych barier drogowych. ; Na przykładzie problemów związanych z użytkowaniem barier oraz generowanych dla każdego rozwiązania kosztów, rozważa się możliwość zastosowania zabezpieczenia jednowarstwowego barier stalowych ocynkowanych zanurzeniowo i zabezpieczenia dwuwarstwowego złożonego z warstwy cynkowej oraz malarskiej powłoki lakierniczej. ; Ocena dokonywana jest zgodnie z algorytmem szacowania kosztu cyklu życia obiektu (LCC - Life Cycle Cost). Informacje wejściowe prezentowane w artykule zostały pozyskane od firm wykonawczych i zajmujących się utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Abstract:

Steel materials, due to their numerous advantages - high availability, easiness of processing and possibility of almost any shaping are commonly applied in construction for carrying out basic carrier systems and auxiliary structures. However, the major disadvantage of this material is its high corrosion susceptibility, which depends strictly on the local conditions of the facility and the applied type of corrosion protection system. ; The paper presents an analysis of life cycle costs of structures installed on bridges used in the road lane conditions. Three anti-corrosion protection systems were considered, analyzing their essential cost components. The possibility of reducing significantly the costs associated with anti-corrosion protection at the stage of steel barriers maintenance over a period of 30 years has been indicated. ; The possibility of using a new approach based on the life cycle cost estimation in the anti-corrosion protection of steel elements is presented. The relationship between the method of steel barrier protection, the scope of repair, renewal work and costs is shown. The article proposes an optimal solution which, while reducing the cost of maintenance of road infrastructure components in the area of corrosion protection, allows to maintain certain safety standards for steel barriers that are installed on the bridge.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61853

DOI:

10.1515/ceer-2017-0031

Pages:

5-13

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information