Object structure

Creator:

Pidlutskyi, Vasyl ; Boyko, Igor ; Nosenko, Viktor

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Research of the interaction of piles with different lengths and the grillage in the foundations of high-rise buildings = Badania interakcji pali o różnej długości i rusztów w fundamentach budynków wysokich

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Subject and Keywords:

pile foundation ; pile base ; numerical modeling ; high-rise buildings ; pale fundamentowe ; modelowanie numeryczne ; budynki wysokie

Abstract_pl:

W pracy rozważa się wzajemną interakcję pali o różnej długości i rusztów w fundamentach budynków wysokich. Wykonano analizę numeryczną systemu ?grunt - fundament - budynek?. Analizowana jest redystrybucja wykorzystania nośności poszczególnych pali w zależności od wymiaru płyty fundamentowej i parametrów pali (długość i położenie). Wydzielone są typowe strefy fundamentu - centralna, boczne i kątowe. Sprawdzone redystrybucję wytężenia pomiędzy palami a rusztem.

Abstract:

The interaction of piles with different lengths and the grillage in the foundations of high-rise buildings is considered. The numerical modeling of the ?base - foundation - superstructure? system is performed. The redistribution of the efforts in piles depending on the sizes of a foundation slab and the parameters of piles (length and location) is investigated. Typical zones of a foundation such as central, lateral, and angular ones are separated. The redistribution of efforts between piles and a grillage is revealed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0035

Pages:

59-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego