Object structure

Creator:

Boyko, Igor ; Skochko, Ludmila ; Zhuk, Veronica

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The interaction features of the multi-level retaining walls with soil mass = Analiza właściwości interakcji pomiędzy wielopoziomowymi murami oporowymi a gruntem

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Subject and Keywords:

multi level retaining wall ; elastic-plastic model ; in situ test ; geodetic monitoring ; mur oporowy wielopoziomowy ; model sprężysto-plastyczny ; test in-situ ; monitorowanie geodezyjne

Abstract_pl:

W pracy są analizowane właściwości interakcji pomiędzy wielopoziomowymi murami oporowymi, a gruntem. Analiza polega na sterowaniu parametrami geometrycznymi i lokalizacją ścian oporowych. Przy głębokich wykopach ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju konstrukcji zabezpieczającej przed wpływem sił poziomych tj. ścian oporowych. ; Odległość między poziomami ścian oporowych powinna opierać się na wynikach analiz numerycznych. Celem pracy jest porównanie wyników symulacji numerycznych z wynikami badań polowych. Problem rozwiązano numerycznie z zastosowaniem trzech modeli sprężysto-plastycznych gruntu.

Abstract:

The interaction features of multi-level retaining walls with soil base were researched by changing their geometric parameters and locality at the plan. During excavation of deep foundation pits it is important to choose the type of constructions which influences on the horizontal displacements. ; The distance between the levels of retaining walls should be based on the results of numerical modelling. The objective of this paper is to present a comparison between the data of numerical simulations and the results of the in-situ lateral tests of couple piles. The problems have been solved by using the following soil models: Coulomb-Mohr model; model, which is based on the dilatation theory; elastic-plastic model with variable stiffness parameters.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0045

Pages:

179-190

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego