Object structure

Creator:

Malyshev, Oleg

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Bearing capacity of T-cross section piles in Sand = Nośność pali o przekroju teowym w piaskach

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Subject and Keywords:

pile ; cross section ; bearing capacity ; field tests ; sandy soil ; precast concrete ; compaction zones ; jacking ; pal ; przekrój teowy ; nośność ; badania polowe ; gleby piaszczyste

Abstract_pl:

W artykule opisano serię testów pali w glebach piaszczystych. Pale o przekroju teowym i kwadratowego były obciążane pionową siłą statyczną z wibracją. W badaniach testowano wpływ formy teowych pali na ich nośność, oraz opisano rezultaty porównania nośności w przeliczeniu na metr sześcienny betonu użytego do wykonania pali przekroju teowym i kwadratowym. Mierzono wartość siły wbijającej, przemieszczenia pala i zagęszczenie gruntu przy trzonie badanych pali.

Abstract:

This paper describes a series of pile tests in sand. T-cross and square cross section piles were jacking by static vertical load with a vibration. Special tests were carried out to examine the influence of T-cross section pile form on it bearing capacity, and the results of comparison bearing capacity on one cub meter of T-cross and square cross section jacking piles in the same ground conditions are described. The jacking vertical static load, sizes of displacements and compaction zones of a ground around a shaft of the experienced piles were investigated.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0041

Pages:

133-144

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego