Object

Title: Początki i rozwój jujitsu w II Rzeczypospolitej = The beginning and evolution of the jujitsu in the II Republic of Poland

Creator:

Bębenek, Marek

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Abstract_pl:

Niniejsza publikacja przedstawia tło i okoliczności pojawienia się jujitsu na ziemiach polskich oraz stan badań w zakresie rozwoju jujitsu do końca II RP. Społeczeństwo polskie na początku XX w. poznało tajniki tej sztuki walki, które dotarło na ziemie polskie z Zachodu, Niemiec i Anglii. Polacy szybko przekonali się o skuteczności jujitsu i wprowadzili jej elementy do nauczania w szkolnictwie w ramach zajęć sportowych oraz w szerszym zakresie na użytek służb mundurowych, wojska, policji i służb specjalnych. W okresie II RP nastąpiła ?moda na Japonię?, a wraz z nią na jujitsu. ; Liczne artykuły prasowe oraz opracowania pozwoliły zgłębić tajniki tego systemu walki. Do największych ośrodków należały Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Lwów i Wilno. Kwestią badań nadal pozostaje to, jak kształtowały się i rozwijały poszczególne ośrodki jujitsu w Polsce, Warszawie, Poznaniu i innych największych polskich miastach. ; Każda kolejna publikacja poświęcona historii sztuk walki na ziemiach polskich przybliża nas do ich lepszego poznania i zrozumienia. Dotyczy tozarówno okoliczności, jakie im towarzyszyły, jak i ludzi, którzy je sprowadzili. Od poznania wschodnich sztuk walki jako ciekawostki na przykładzie jujitsu, aż do wprowadzenia ich elementów do naukiw regularnej armii polskiej. Tak ewoluowały i rozkwitały one w okresie II Rzeczypospolitej. ; Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikowi okoliczności pojawienia się jujitsu na ziemiach polskich m.in. na przykładzie ówczesnych publikacji i wydawnictw na temat sztuk walki, które ukazałysię na świecie i w głównej mierze w Polsce.

Abstract:

The main purpose of this article is to present events that led to the occurrence of martial arts on Polish lands in chronological order and in particular, to present the circumstances of the introduction of martial arts in Poland. Author attempts to determine why jujitsu was first and why. Reader is also shown the differences between martial arts and its sporting variation. The study covered the period from the beginning of the twentieth century until finished The II Republic of Poland and outline the shape and character of martial arts in our country. ; At the beginning of the 20th century, the Polish society learned the secrets of this martial art, which reached the Polish lands from the West, Germany and England. The Poles quickly learned about the effectiveness of jujitsu and introduced its elements to teaching in education as part of sports activities and in a wider scope for the use of uniformed services, army, police and special services. During the Second Polish Republic there was a ?fashion for Japan?, and with it on jujitsu. ; Numerous press articles and studies have made it possible to explore the secrets of this combat system. The largest centers included Warsaw, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Lviv and Vilnius. The question of research is still how individual jujitsu center developed and developed in Poland, Warsaw, Poznań and other major Polish cities.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59727

DOI:

10.34768/0by3-ad35

Pages:

107-121

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information