Object

Title: Obraz przeszłości Kożuchowa w wybranej historiografii miasta. Przyczynek do badań nad problematyką badań miast współczesnego regionu lubuskiego = An image of the Kożuchów`s past in a selected historiography of the city. Contribution to research on the issues of urban research tin the contemporary Lubuskie region

Creator:

Klecha-Zygadło, Joanna

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Abstract_pl:

W artykule omówiono wybrane pozycje z historiografii regionalnej poświęcone miastu Kożuchów, wydane od roku 1945. Celem artykułu jest próba oceny, na ile badania powojenne i współczesne różnią się w zakresie ujęć metodologicznych. Istotne są zatem nie tylko dobierane treści, ale przede wszystkim pytania o samo podejście do miasta (tu Kożuchowa) jako złożonej struktury badawczej. ; Tym samym założeniem artykułu jest próba zastanowienia się nad ewolucją historiografii jednego miasta od 1945 r. oraz nad tym, jak i czy ewoluowały kody komunikacyjne, których zadaniem było kreowanie określonych obrazów przeszłości.

Abstract:

The article discusses selected publisher from regional historiography devoted to the city of Kożuchów, issued since 1945. The 1aim of the article is an attempt to assess to what extent post- war and contemporary research differ in terms of methodological approaches. Therefore, not only the selected content is important, but most importantly, the questions about the city`s approach itself (here Kożuchów) as a complex research structure. ; The assumption of the article is an attempt to reflect on the evolution of the historiography of one city since 1945, and how and whether communication codes evolved to create specific images of the past.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59725

DOI:

10.34768/ds6p-4w92

Pages:

77-87

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

This page uses 'cookies'. More information