Object structure

Creator:

Abraham-Diefenbach, Magdalena ; Stürmer, Rhena

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Title:

Żydzi nad środkową Odrą. Transfer i wzajemne powiązania na polsko-niemieckim pograniczu od średniowiecza do XX wieku. Stan badań, źródła i projekty historii stosowanej = Jews on the Middle Oder. Transfer and interconnection in the German-Polish borderland from the Middle Ages to the 20th century. Research status, sources and applied history projects

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Subject and Keywords:

Żydzi ; pogranicze polsko-niemieckie ; Brandenburgia ; Lubuskie ; Jews ; German-Polish border region ; Brandenburg

Abstract_pl:

Na omawianym terenie Żydzi stanowili w różnych okresach do ok. 2% ludności. Stanowili oni zatem niewielką mniejszość. Ślady ich obecności można odnaleźć do dziś w postaci cmentarzy żydowskich czy budynków synagogalnych w regionie. ; Ich historia jest mało zbadana, ale jej zbadanie stanowiłoby ważny wkład w regionalną historię regionu nadodrzańskiego pogranicza, a tym samym ważny obszar transferowy w Europie Środkowej i Wschodniej. ; Artykuł ten ma być również wezwaniem do współpracy i wzajemnej wymiany pomiędzy historykami oraz innymi osobami i instytucjami w Niemczech i w Polsce, ale także na całym świecie.

Abstract:

In the treated area, Jews made up to about 2% of the population at different times. They were therefore a small minority. Traces of their presence can still be found in the form of Jewish cemeteries or synagogue buildings in the region. ; Their history is little researched, but would make an important contribution to the regional history of the border region between East and West and thus an important transfer area in Central and Eastern Europe. ; The article is also intended as a plea for cooperation and mutual exchange between all actors in the formation of historical knowledge, in Germany and Poland, but also worldwide.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/hsap-z346

Pages:

49-75

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II