Object

Title: Idea społeczeństwa obywatelskiego w komunitaryzmie

Creator:

Szczap, Agnieszka

Date:

2003

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kwiatkowski, Mariusz - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 29

Abstract_pl:

Komunitaryzm (ang. community) jest koncepcją w filozofii społecznej i po-litycznej uznającą pierwotność wspólnoty wobec jednostki. Koncepcja tawyrosła z krytyki filozofii liberalnej, a zrodziła się stosunkowo niedawno, bona przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego wieku. ; Głównym przedmiotem sporu jest wyrażana przez komunitarystów negatywna ocena ważnego dla liberałów przekonania, iż punktem wyjścia wszelkich rozważań w obszarze etyki społecznej powinno być pojęcie jednostki. Komunitaryzm wychodzi z założenia, że to pojęcie wspólnoty jest najważniejszą wartością, wokół której powinna koncentrować się uwaga i dyskusja. ; Zdaniem komunitarystów u podstaw filozofii liberalnej tkwi błędna koncepcja człowieka. Liberalizm postrzega jednostkę w izolacji, w oderwaniu od społecznych relacji, w jakie jednostka jest uwikłana i od więzi, jakie łączą ją z innymi jednostkami. ; Komunitaryzm natomiast przyjmuje, że jednostkę należy traktować przede wszystkim jako członka grupy i wspólnoty. Dla komunitarystów ważnym pojęciem jest tradycja, gdyż istoty ludzkie zwykle są osadzone w pewnych kontekstach, które nadają znaczenie ich życiu.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58825

Pages:

75-93

Source:

Rocznik Lubuski, tom 29

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information