Object structure

Creator:

Ratajczak, Marta

Contributor:

Kwiatkowski, Mariusz - red.

Title:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jako organizacja pozarządowa na lokalnej scenie

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 29

Subject and Keywords:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ; organizacja pozarządowa ; społeczność lokalna

Abstract_pl:

W niniejszym szkicu przedstawiam działalność zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Sądzę, iż stowarzyszenia (organizacje) zajmujące się uzależnieniami czy w ogóle patologią społeczną, działające na rzecz jej ograniczenia (zniwelowania), powinny odgrywać, a może i już odgrywają ważną (kluczową) rolę w kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. ; Społeczeństwo polskie jeśli już, to jest społeczeństwem obywatelskim w trakcie powstawania, in statu nascendi , na etapie zalążkowym. Inaczej mówiąc - takowym jeszcze nie jest; stać się nim może (i powinno). A czy takim się stanie? Wiele zależeć będzie od organizacji pozarządowych (obywatelskich inicjatyw) łagodzących skutki procesu przejścia od społeczeństwa monocentrycznego do policentrycznego, od totalnego i totalitarnego do demokratycznego, od zamkniętego do otwartego, od izolowanego do włączonego w ponadnarodowe i ponadpaństwowe (globalne) struktury i procesy.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2003

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

245-257

Source:

Rocznik Lubuski, tom 29

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego