Obiekt

Tytuł: Tri-axial tests for brittle materials: motivation, technique, results = Badanie materiałów kruchych w stanie trójosiowym: motywacja, technika badań, wyniki

Autor:

Litewka, Andrzej ; Szojda, Leszek

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Świtka, Romuald - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 1 (2005)

Streszczenie:

Postęp w mechanice materiałów wymaga szerokich, wzajemnie ze sobą powiązanych teoretycznych i doświadczalnych badań właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych. Jest to konieczne szczególnie wtedy gdy stosowane są materiały nowe a także wtedy, gdy istnieje potrzeba opracowania zaawansowanego modelu teoretycznego niezbędnego do opisu procesów fizycznych zachodzących w materiale poddanym złożonemu stanowi naprężenia. Celem tej pracy jest uzyskanie nowych, ogólniejszych danych doświadczalnych dla kruchych materiałów badanych w trójosiowym stanie naprężenia oraz przedstawienie zastosowanej techniki badawczej. W tym celu cylindryczne próbki cegły i zaprawy przebadane zostały przy zastosowaniu dwóch różnych schematów obciążenia trójosiowego a także przy jednoosiowym ściskaniu niezbędnym dla uzyskania danych wstępnych służących do cechowania badanych materiałów. Drugim celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania własnego modelu fenomenologicznego bazującego na mechanice uszkodzenia materiałów oraz na teorii reprezentacji funkcji tensorowych. Porównanie wyników teoretycznych otrzymanych przy użyciu tego modelu z rezultatami badań wykazało zadowalającą ich zgodność.

Abstract:

The aim of the paper is to explain the experimental technique used in tri-axial material tests and to supply new and more general experimental data on deformability and fracture of ceramics and cementitious composites. Such experimental data are necessary to formulate theoretical models capable to describe the mechanical behaviour of brittle rocklike materials. The program of experiments consisted of two different tests performed under tri-axial loading and also of uni-axial compression that supplied preliminary data necessary to calibrate the material. The second objective of this study is to present the potentialities of own phenomenological model based on continuum damage mechanics and on theory of tensor function representation that can be used to describe the response of brittle rock-like material subjected to tri-axial state of stress.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46410

Strony:

169-188

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji