Object structure

Creator:

Matysiak, Antoni ; Grochowska, Elżbieta

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

The analysis of loads and results of experimental research of load-bearing systems of overhead travelling rail cranes = Analiza obciążeń i wyników badań doświadczalnych układów nośnych suwnic natorowych

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

dźwignica ; obciążenia ; suwnica natorowa ; badania doświadczalne ; crane ; load ; industrial objects ; experimental research

Abstract_pl:

W artykule analizowano wpływ na konstrukcję wsporczą normowych zmian obciążeń dźwignicami. Wykazano, że obowiązujące warunki normowe ustalono na podstawie oddziaływania toru podsuwnicowego na suwnice. Dźwignice obciażają obiekt budowlany, z tego względu zadanie należy odwrócić badając wpływ dźwignicy na konstrukcje budynku. Zgodnie z warunkami normy, poziome siły występujące podczas pracy suwnicy są zwiazane z jej ukosowaniem i nie zależą od sił bezwładności. Opisane badania doświadczalne nie potwierdziły ukosowania dźwignicy a wystepujące siły są mniejsze od normowych.

Abstract:

The article presents the analysis of the influence of standard shifts in crane loads on a supportive structure. It has been shown that the valid standards' conditions were established without carrying out suitable tests. The presented results of the experimental research have not confirmed the standards in terms of the occurrence of forces.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

221-230

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego