Object structure

Creator:

Aliawdin, Piotr ; Marcinowski, Jakub ; Wilk, Piotr

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Theoretical and experimental analysis of heat transfer in the layers of road pavement = Analiza teoretyczna i badania doświadczalne wymiany ciepła w warstwach jezdni drogowej

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

nawierzchnia drogowa ; droga wojewódzka ; wymiana ciepła ; model matematyczny ; road pavement system ; embankment ; heat transfer problem ; mathematical models ; experimental and numerical results

Abstract_pl:

W pracy został przedstawiony problem wymiany ciepła w nawierzchni drogowej jako w układzie "płyta wielowarstwowa - nasyp - podłoże gruntowe". Podano matematyczne modele zagadnienia, które zostały rozwiazane przy pomocy metody elementów skończonych za pośrednictwem oprogramowania COSMOS/M. Stan termiczny danej konstrukcji drogowej dla nieustalonego przewodzenia ciepła został zdefiniowany w rozwiazaniach numerycznych poprzez dyskretyzacje układu "płyta wielowarstwowa - nasyp - podłoże gruntowe" z trójkatnymi elementami skończonymi opisanymi przez różne właściwosci termiczne materiałów. Obliczenia numeryczne zostały porównane z danymi zmierzonymi w przekroju drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Żagań-Kożuchów województwa lubuskiego.

Abstract:

A heat transfer problem for the road pavement system "layered plate - embankment - soil base" is formulated. There are suggested mathematical models in this work; they are realized with finite element analysis and design software COSMOS/M by solving layer plate on the ground foundation. Transient thermal state for this road structure is defined in numerical analysis by discretization of the system "layered plate ? embankment ? soil base" with triangular finite elements described by different material properties. The numerical results are compared with the experiment data for the real road pavement of Lubuski province road No 297 on the route Zagan-Kozuchow in Poland.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

7-18

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego