Object

Title: Czynności mowy, które budują złe relacje międzyludzkie (na podstawie współczesnych sporów publicznych) = Speech acts that build up bad human relationships (based on contemporary public disputes)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information