Object

Title: The application of UASB reactor in meat industry wastewater treatment = Zastosowanie reaktora UASB do oczyszczania ścieków z zakładów mięsnych

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

W badaniach podjęto próbę określenie wpływu czasu zatrzymania ścieków z zakładu mięsnego w reaktorze UASB na efektywność ich oczyszczania oraz na wielkość dobowej produkcji biogazu. HRT zmieniano w zakresie od 2 do 6 dób co wiązało się ze zmianą obciążenia komory ładunkiem zanieczyszczeń z 0,27 kgChZT/m3d do 0,82 kgChZT/m3d. Stwierdzono, że wraz ze skracaniem czasu zatrzymania z 6d do 2d, jakość ścieków ulega pogorszeniu, ale ilość produkowanego biogazu zwiększała się. ; Zaobserwowano, że wielkość współczynnika biogazu ulegała obniżeniu. Stwierdzono, że najkorzystniej prowadzić proces oczyszczania badanych ścieków przy HRT równym 3 doby z uwagi na dobre efekty oczyszczania i wysoki współczynnik produkcji biogazu wynoszący 0,45 dm3 biogazu/gChZT_us. Prowadzenie procesu fermentacji przy tak ustalonych warunkach pozwoliło na wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń oznaczanych, jako ChZT (79%), BZT5 (77%) i OWO (73%). ; Stężenie ChZT ścieków oczyszczonych wynosiło 350 mg/dm3, BZT5 463mg/dm3 a OWO 142 mg/dm3. Pomimo wysokiego stopnia usunięcia zanieczyszczeń z badanych ścieków nie ma jednak możliwości odprowadzenia ich do odbiornika naturalnego. Proponuje się, aby w kolejnych etapach badań podjąć próbę doczyszczania ścieków w procesie odwróconej osmozy co w przyszłości może pozwolić na zamknięcie obiegu wody na terenie zakładu.

Abstract:

The meat industry is a branch of the food sector, which significantly affects the degradation of the environment. Consuming large amounts of water consequently produces significant quantities of water which are characterised by a high organic content and high concentration of suspended solids, inorganic salts and nutrients. ; The study attempted to determine the influence of the HRT and OLR on biogas production and the treatment of wastewater from the meat industry, and it was found that the most preferred treatment process carried out was at HRT 3d (OLR-0.55 kgCOD/m3d). The anaerobic process under HRT 3d obtained a considerable degree of the removal of organic pollutants from raw wastewater designated as COD (79%), BOD (77%) and TOC (73%). ; The concentrations of COD and BOD were 350 mg/dm3 and 363 mg/dm3 respectively. The value of TOC reached a level of 142 mg/dm3. Due to its poor quality, effluent from a UASB reactor cannot be discharged into natural water without additional treatment processes. The addition of reverse osmosis in the meat industry wastewater treatment is suggested.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47239

Pages:

119-128

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information