Object

Title: Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia "Przypomniała baba dziewic wieczór" w utworach Elizy Orzeszkowej = The memory of the youth. On the meanings of the proverb "the old woman recalled the evening of the virgins" in Eliza Orzeszkowa's works

Creator:

Kaczor, Monika ; Narolska, Aneta

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu jest językowo-historycznoliteracka analiza przysłowia "Przypomniała sobie baba dziewic wieczór", zawartego w utworach Elizy Orzeszkowej. Część pierwsza pracy poświęcona jest językowej analizie przysłowia. Analiza potwierdza, iż służy ono wyrażaniu emocji związanych z upływem życia. ; Leksyka i frazeologia związana z młodością, przemijaniem i starością staje się wykładnikiem ogólnej prawdy o istocie ludzkiej egzystencji, samo zaś przysłowie traktować należy jako wyraz doświadczenia przemijania, odbijającego odwieczną i nieskończoną ludzką tęsknotę za szczęściem. ; W części drugiej pracy analizie poddane zostały funkcje przysłowia w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej: "Nizinach", "Nad Niemnem" i "Pannie Róży". Na ich podstawie można wnioskować o dokonującym się w twórczości pisarki procesie uniwersalizacji wyrażenia. Czerpiąc przysłowie z białoruskiego folkloru, autorka z biegiem czasu odrywa je od pierwotnego kontekstu, nadając uogólnione znaczenie.

Abstract:

The subject of the article is a linguistic and literary historical analysis of the proverb "The old woman recalled the evening of the virgins" included in Eliza Orzeszkowa's writings. The first part of the work is devoted to linguistic analysis of the abovementioned proverb. The analysis confirms that its main goal is an expression of emotions associated with awareness of passing of life. ; Lexis and phraseology connected with youth, passing away of the time and the old age become the exponent of general truth on the essence of human existence, and the proverb itself should be treated as the expression of passing away experience that reflects eternal and infinite human longing for happiness. ; In the second part of the paper the analysis undertakes features and functions of the proverb in Eliza Orzeszkowa's selected works: "Lowlands" ["Niziny"], "By the Niemen" ["Nad Niemnem"] and "Mary Rose" ["Panna Róża"]. On their basis one may infer the process of universalisation of the studied proverb within the works of the authoress. The writer draws the proverb from Belarusian folk, and as the time went by, separated its meaning from the original context, giving the saying universal meaning.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46301

Pages:

173-185

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

344

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/53623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information