Object

Title: On solving selected problems of linear algebra by means of neural networks = Zagadnienie rozwiązywania wybranych zadań algebry liniowej za pomocą sieci neuronowych

Similar

This page uses 'cookies'. More information