Obiekt

Tytuł: Charakterystyka wybranych właściwości gleb i zbiorowisk roślinnych na terenach rekultywowanych i pozostawionych sukcesji po byłej Kopalni Siarki "Grzybów" = Characteristic of selected soil properties and plant communities on reclaimed sites and sites left for succession on postexploitation areas of Grzybów Sulfur Mine

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji