Obiekt

Tytuł: Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni = Statistical analysis of wastewater composition changes in mechanical-biological wastewater treatment plant

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki analizy statystycznej zmienności składu ścieków w kolejnych procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Rozkład stężeń zanieczyszczeń oraz podstawowe wartości statystyk opisowych przedstawiono za pomocą wykresów pudełkowych. Wykonano również oceny współzależności między wskaźnikami ChZTCr, BZT5 i OWO dla próbek ścieków po kolejnych procesach oczyszczania.

Abstract:

The paper presents the results of the statistical analysis of variability of the composition of the wastewater in the subsequent processes of treatment. Distribution of pollutant concentrations and the core values of descriptive statistics are presented in the form of graphs boxed. Also performed evaluation of the relationship between indicators COD, BOD5 and TOC in wastewater samples after subsequent treatment processes.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45597

Strony:

131-142

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji