Obiekt

Tytuł: Przegląd środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce = Overview of chemicals applied to winter road maintenance in Poland

Autor:

Czarna, Magdalena

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Streszczenie:

Jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach zimowego utrzymania dróg jest usuwanie śniegu oraz śliskości zimowej przy wykorzystaniu materiałów uszarstniających lub topników do odladzania jezdni albo obydwu metod łącznie. ; Najczęściej stosowanym materiałem przeciwoblodzeniowym jest chlorek sodu, jednak jego nadmierne stosowanie powoduje uszkodzenia w nawierzchni drogowej, korozje oraz nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. W pracy scharakteryzowano środki chemiczne, które można stosować w Polsce na drogach publicznych, ulicach oraz placach.

Abstract:

One of the basic action taken in the framework of winter road maintenance is the removal of snow and winter slipperiness with the use of abrasive materials or fluxes for surface de-icing or both methods jointly. ; The anti-icing material which is applied most frequently is sodium chloride, however, its overuse results in damages to the road surface, corrosion, as well as irreversible changes to the naturalenvironment. The author of the work characterized chemicals which are applied on the Polish public roads, streets and squares.

Opis:

zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45586

Strony:

18-25

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Jezyk:

eng ; pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji