Object

Title: Substancje ropopochodne w pyle drogowym w Zielonej Górze = Petroleum substances in the street deposits in Zielona Góra

Creator:

Walczak, Barbara

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości substancji ropopochodnych w pyłach drogowych Zielonej Górze. Zawartość sumy węglowodorów w pyle drogowym porównano z normą określającą dopuszczalną zawartość węglowodorów w glebach na terenach zurbanizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku. Pyłem ulicznym określano materiał zalegający na ulicach miast.

Abstract:

The article presents the results of analyses of the petroleum substances content in road deposits, collected in the town of Zielona Góra. The content of total hydrocarbons in road deposits was compared with the standard specifying the maximum level of hydrocarbons in the soils of urban areas, in accordance with the Decree of the Minister of Environment from 9 September 2002. Street deposits have been determined as the material filling the streets.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Format:

application/pdf

Pages:

50-56

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Similar

This page uses 'cookies'. More information