Object

Title: Specyfika pracy logopedycznej z wykorzystaniem elementów muzyki w pracy z dzieckiem autystycznym. Refleksje z praktyki = Specificity of logopedic therapy of children with autism with use of musical elements. Conclusions from practice

Creator:

Mazur, Magdalena

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Abstract_pl:

Muzyka jest sztuką potrzebną ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających życie. Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja potrzebę ekspresji. Muzyka i całe jej bogactwo jest coraz bardziej doceniana i wykorzystywana w procesie terapeutycznym. ; Liczne techniki, metody muzykoterapeutyczne są skuteczne w pracy z każdą osobą, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek, schorzenie, czy wykształcenie. Stanowi wyjątkową dziedzinę, która całościowo wywiera wpływ na człowieka nierzadko ułatwiając proces uczenia się, komunikację, poprawia koncentrację, sferę emocjonalną. Stanowi także formę zabawy, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami i różnymi trudnościami. ; Główną cechą autyzmu są zaburzenia w umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Autystyczny mózg odznacza się specyficznym przystosowaniem do otaczającej go rzeczywistości, zwłaszcza w sferze interpretowania informacji, jakie do niego docierają. Występują trudności w prawidłowym kodowaniu i dekodowaniu informacji, w koordynowaniu kilku informacji sensorycznych jednocześnie. ; Literatura pokazuje, że muzyka od zawsze stanowił terapeutyczny aspekt i posiadała uzdrawiającą moc. Każdy rodzaj muzyki oddziałuje inaczej na pojedynczego odbiorcę, dlatego włączając muzykę w oddziaływania terapeutyczne należy postarać się o zachowanie jej różnorodności, co korzystnie wpływa na pacjentów. Muzyka stymuluje wiele obszarów, jak na przykład inteligencję i emocje, pozwala dotrzeć do samego siebie by później pomóc w otwarciu się na świat i docieraniu do drugiego człowieka. ; Wielu badaczy potwierdziło, że dzieci autystyczne są niezwykle zainteresowane muzyką i jej wykonywaniem, przeżywając ją w sposób inny w porównaniu do prawidłowo rozwijających się rówieśników. Stwierdzono także, że osoby autystyczne bardziej reagują na muzykę niż na inne stymulacje słuchowe. ; Muzyka stanowi zatem swego rodzaju bodziec do utrwalania się prawidłowego przystosowania funkcjonalnego ze względu na to, że spaja systemy sensoryczne jak: przetwarzanie informacji dotykowych, lokalizacyjnych, wzrokowych, słuchowych czy przedsionkowych. W tych obszarach muzyka potrafi wpłynąć na utrwalenie się funkcjonalnego przystosowania i poprawia ogólnie rozumianą integrację sensoryczną. ; To wszystko niewątpliwie wpływa na polepszenie samopoczucia osoby z autyzmem, co w konsekwencji prowadzi do polepszenia umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych, psychicznych.

Abstract:

Music is a form of art people need, because they use it as a means of expression and creation of experiences and emotions, which enrich their lives. Music sharpens sensitivity, develops imagination, encourages independent thinking, and fulfils the need for self-expression. Music, with its multitude of forms, is being increasingly appreciated and harnessed in therapeutic processes. ; Various techniques and methods of music therapy are successfully used with people of all ages and sexes, backgrounds, conditions, or educations. It is a unique medium which deeply affects a person and frequently fosters the learning process, communication, concentration, and the emotional dimension. Music is also a form of play, especially for children with different disorders and difficulties. The main feature of autism is interpersonal communication disorders. ; The autistic brain is characterised by specific adaptation to the surrounding reality, in particular in terms of interpreting information. Difficulties occur with coding and decoding information as well as coordinating a few pieces of sensory information simultaneously. ; Literature shows that music has always been part of therapy and had beneficial effects. Each type of music has different effects on different people, so if music is included in therapy, it must retain its diversity, because it positively influences patients. Music stimulates a lot of areas such as intelligence and emotions, it enables people to reach theirinner self in order to open up to the world and reach out to other people. ; Many researchers have confirmed that autistic children are greatly interested in music and playing music, and they experience it differently than compared to properly developing peers. Also, it has been concluded that autistic people?s reaction to music is stronger than to other sounds. Therefore, music acts as a stimulus for strengthening proper functional adaptation, because it connects sensory systems such as: processing tactile, location-related, visual, auditory, and vestibular information. ; In these areas music can be conducive to developing functional adaptation, and it improves the broadly defined sensory integration. All this undeniably increases the well-being of an autistic person, which, in consequence, leads to improved interpersonal, emotional, psychic, and cognitive skills.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70304

Pages:

147-167

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2023

In our library since:

Feb 20, 2023

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/77997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information