Object

Title: Resocjalizacja przez sztukę wizualną jako forma aktywności korekcyjno-terapeutycznej = Rehabilitation through the visual arts as a form of corrective and therapeutic activity

Creator:

Rubczewska, Anna

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Abstract_pl:

Pozbawienie wolności człowieka niedostosowanego społecznie ma służyć jego powtórnemu uspołecznieniu i odmianie jego życia. Chęć poddania się takiej transformacji osobowościowej jest podstawowym warunkiem skuteczności takiej kary. W warunkach więziennej izolacji sztuka nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ niesie ze sobą nie tylko korzyści instrumentalne, czyli wypełnienie czasu wolnego, ale przede wszystkim te związane z próbami kreowania społecznie akceptowanej tożsamości. ; W obszar ten wpisuje się sztuka wizualna. Jej readaptacyjna wartość opiera się na tym, że mobilizuje jednostkę do działania, osłabia poczucie izolacji społecznej, pustki, apatii i zniechęcenia, ma więc dodatni wpływ na samoocenę. Ponadto wyzwala pozytywne emocje służące oddziaływaniom korekcyjno-terapeutycznym.

Abstract:

Deprivation of freedom of a socially unadjusted human is to be used for his re-socialization and change of life. Willingness to undergo such a transformation of personality is a basic condition for the effectiveness of such punishment. Under the conditions of the prison isolation art is of particular importance, because it brings benefits not only instrumental or fulfillment of free time, but especially those associated with attempts to create a socially acceptable idendtity. ; Visual art is part of the area. Its readaptation value is based on the fact, that it motivates the individual to act, weakens the sense of social isolation, emptiness, apathy and discouragement, therefore it has a positive effect on self-esteem . In addition, it triggers positive emotions for corrective and therapeutic interactions.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70320

Pages:

347-362

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 21, 2023

In our library since:

Feb 21, 2023

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/78011

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information