Object

Title: Analiza mowy ciała dziennikarzy sportowych na przykładzie Michała Pola oraz Mateusza Borka = Body language analysis of sports journalists using an example Michał Pol and Mateusz Borek

Creator:

Michalczyk, Piotr

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest gestom wykonywanym przez Michała Pola oraz Mateusza Borka - jednych z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce, w wybranych przeze mnie materiałach wideo. Analiza skupia się wokół komunikatów niewerbalnych, które wzmacniają przekaz, ale mogą również zdradzać ukryte intencje mówcy. Artykuł ma uświadamiać wartość gestów rąk, nóg oraz mimiki twarzy w komunikacji między dziennikarzem a odbiorcą przekazu.

Abstract:

This article is devoted to analyze the gestures of Michał Pol and Mateusz Borek, the most popular Polish sports journalists, in the selected video materials. My research focuses on nonverbal communication which reinforce the message but, on the other hand, it can also reveal the speaker`s hidden intentions. The purpose of this article is also to make the readers aware of the value of gestures and facial expression in the communication between the journalist and the recipient of the message.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69836

DOI:

click here to follow the link

Pages:

555-572

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information