Object

Title: Kilka słów o cnocie (na podstawie dyskusji publicznych) = A few words on virtue (based on public discussions)

Creator:

Kaczor, Monika

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

Dyskusje publiczne potwierdzają, że cnota jest ważną wartością społeczną, którą rozumiemy jako sprawności lub postawy moralne uzdalniające człowieka do czynienia dobra moralnego w życiu społecznym. Wiąże się ze zbiorem zasad i sposobem postępowania oraz odpowiadających im sposobów zachowań opartych na wartościach. Cnota jest czynnikiem współtworzącym społeczeństwo i budującym porządek wewnętrzny społeczeństwa. Mimo że cnota wiąże się z zasadami, które mają charakter uniwersalny i są niezmienne, to jednak dyskusje dowodzą, że ma ona charakter społeczny. To społeczeństwo tworzy i kształtuje rozumienie cnoty zgodnie z przyjętym systemem wartości.

Abstract:

Public discussions confirm that virtue is an important social value, which we understand as moral skills or attitudes that enable a person to do moral good in social life. It is related to a set of rules and a method of conduct and the corresponding values?based behavior. Virtue is a factor that co-creates society and builds the internal order of society. Although virtue involves principles that are universal and immutable, discussions show that virtue is social. This society creates and shapes the understanding of virtue in accordance with the adopted system of values.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69816

DOI:

click here to follow the link

Pages:

361-373

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information